REALISTIC VIEW

  14.06.2018 – 28.07.2018 Rosenfeld Gallery, Tel Aviv הפעולות האמנותיות של קבוצת ‘הברביזון החדש’, שאנה לוקשבסקי נמנית על חמש חברותיה, נבעו מתוך החלטתן להפגיש את האמנות עם המציאות היומיומית. זאת […]

Read Article →